Ronald Robertson

LÊ BÁ ANH

chăm sóc khách hàng

Mẫu game GEM79

 200.000.000vnd

Mẫu hoàn chỉnh tốc độ nhanh hơn Demo

Bạn cần có:

- 1 Gmail ( đăng ký cloudflare, livechat )
- 1 tài khoản Telegram ( tạo bot OTP )
- 1 tài khoản vultr ( mua máy chủ )
- 1 tài khoản namecheap ( mua tên miền )
- 1 tài khoản card365.vn ( nạp thẻ tự động )
- 1 tài khoản cavoixanh.dodo ( fake ip mới truy cập được, sẽ hướng dẫn )( Nạp ATM, MOMO,ZALOPAY tự động )

Sau khi hoàn thành ( ước tính sau 24 giờ )

- 1 máy chủ lưu trữ server + client
- 1 Landing tải ứng dụng Android và Ios
- App Android, Ios
- 1 tài khoản Admin full quyền